02.08TDNS

3.000.000 VND + VAT Giá tiêu biểu hàng tháng

Kế hoạch của gói giá 02.08TDNS dành cho bất kỳ tổ chức, hoặc doanh nghiệp nào có nhu cầu về tuyển dụng, đào tạo và chuyển giao nhân sự!

Bạn có thể mua gói giá trực tiếp trên website và sau đó một đại diện OFFICE360 sẽ liên lạc với bạn để hoàn tất quá trình thiết lập.

(*) Nếu bạn xác định doanh nghiệp của mình cần một kế hoạch khác dựa trên nhu cầu lớn hơn, đại diện OFFICE360 sẽ liên lạc với bạn để nâng cấp hoặc hạ cấp gói giá hàng tháng của bạn cho phù hợp.

- +
Các gói dịch vụ Pháp lý doanh nghiệp