360+.09OF

990.000 VND + VAT Giá tiêu biểu hàng tháng

Kế hoạch của gói giá 360+.09OF dành cho bất kỳ doanh nghiệp nào có nhu cầu thuê Văn phòng ảo/Văn phòng chia sẻ. Dịch vụ cung cấp với các lợi ích bao gồm: Địa chỉ giao dịch và đăng ký GPKD, Tên công ty trên bảng điện tử, Địa chỉ nhận thư/bưu phẩm, Khu vực tiếp khách chung, Nước uống Lavie… Hạng mục miễn phí đều là một phần của gói giá 360+.09OF!

Bạn có thể mua gói giá trực tiếp trên website và sau đó một đại diện OFFICE360 sẽ liên lạc với bạn để hoàn tất quá trình thiết lập.

(*) Nếu bạn xác định doanh nghiệp của mình cần một kế hoạch khác dựa trên nhu cầu lớn hơn, đại diện OFFICE360 sẽ liên lạc với bạn để nâng cấp hoặc hạ cấp gói giá hàng tháng của bạn cho phù hợp.

- +
Các gói dịch vụ Pháp lý doanh nghiệp