04.06KTKT

5.000.000 VND + VAT Giá tiêu biểu hàng Tháng

Kế hoạch của gói giá 04.06KTKT dành cho bất kỳ doanh nghiệp có doanh thu 100 tỷ trở lên, có tổng số lao động toàn công ty trên 100 người. Hạng mục công việc chính bao gồm: Rà soát lại các bút toán hạch toán kế toán, Rà soát lại các tờ khai thuế với sổ sách, Soát xét rủi ro tổng thể cấp độ Báo cáo tài chính, Tiếp cận nâng cao rủi ro các khoản mục, Tìm kiếm các gian lận và sai sót chủ ý trong hạch toán, Đưa ý kiến và cảnh báo rủi ro trọng yếu cho DN, Phát hành Báo cáo kiểm toán 03 bản. Hạng mục miễn phí đều là một phần của gói giá 04.06KTKT!

Bạn có thể mua gói giá trực tiếp trên website và sau đó một đại diện OFFICE360 sẽ liên lạc với bạn để hoàn tất quá trình thiết lập.

(*) Nếu bạn xác định doanh nghiệp của mình cần một kế hoạch khác dựa trên nhu cầu lớn hơn, đại diện OFFICE360 sẽ liên lạc với bạn để nâng cấp hoặc hạ cấp gói giá hàng tháng của bạn cho phù hợp.

- +
Các gói dịch vụ Pháp lý doanh nghiệp