Hệ sinh thái dịch vụ chuyển đổi — OFFICE360

Nền tảng, Chiến lược

Hướng dẫn thông điệp của chúng tôi

OFFICE360 có một câu chuyện đầy ý nghĩa và cách tiếp cận của chúng tôi để truyền cảm hứng, chia sẻ nó theo cách đầy đủ và chân thực. Câu chuyện của chúng tôi được hướng dẫn bởi nghiên cứu sâu rộng đầu vào từ chuyên gia, chuyên viên và các đối tác xây dựng thương hiệu của chúng tôi. Kết quả của nền tảng, chiến lược cung cấp định hướng và sự rõ ràng về cách chúng tôi có thể tiếp cận khách hàng của mình một cách tốt nhất.

Danh mục chiến lược của chúng tôi

  • OFFICE360 nói lên điều gì?
  • Định vị thương hiệu
  • Thông điệp
  • Thuộc tính thương hiệu
  • Biểu hiện thương hiệu
  • Nhận dạng thương hiệu

Các tiêu chuẩn và hướng dẫn được nêu trong trang web này áp dụng trên toàn Hệ sinh thái cho tất cả các hoạt động kinh doanh.