Pháp lý doanh nghiệp là một phần của Hệ sinh thái dịch vụ chuyển đổi OFFICE360, chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ chuyên biệt ở các địa phương, vùng lãnh thổ, các quốc gia tương ứng cho các khách hàng doanh nghiệp.

Nhóm luật Pháp lý doanh nghiệp của chúng tôi có quyền tiếp cận với vô số cố vấn chuyên môn, cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn toàn bộ lời khuyên của chuyên gia mà bạn cần để đạt được kết quả tốt nhất. 

Các dịch vụ pháp lý thương mại & doanh nghiệp của OFFICE360 tại Việt Nam phục vụ cho nhiều nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà cung cấp dịch vụ, hiệp hội thương mại nước ngoài và trong nước trong nhiều lĩnh vực thương mại và dịch vụ quốc tế, từ công nghệ đến công nghiệp nặng, đến viễn thông. Công ty có các luật sư thương mại giàu kinh nghiệm, là chuyên gia giải quyết các dịch vụ pháp lý doanh nghiệp và thương mại ở Việt Nam, đồng thời cung cấp lời khuyên và hỗ trợ toàn diện về tất cả các vấn đề chính sách thương mại.

Nhóm dịch vụ luật Pháp lý doanh nghiệp của chúng tôi tư vấn và thực hiện trọn gói về:

 • Pháp lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
 • Tiền lương và người lao động
 • Tranh tụng & Thương lượng
 • Hợp đồng Thương mại
 • Dịch vụ thanh lý
 • Mua bán, sáp nhập, chia tách, hợp nhất và phá sản doanh nghiệp;
 • Tái cơ cấu doanh nghiệp, tổ chức lại, đơn giản hóa;
 • Liên doanh và thỏa thuận của các cổ đông;
 • Pháp lý về thuế trong doanh nghiệp;
 • Các giao dịch tín dụng và quan hệ góp vốn;
 • Thực hiện tư vấn kế hoạch thuế;

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với bạn, cung cấp các dịch vụ tư vấn kinh doanh rộng lớn hơn khi cần thiết, cho phép cung cấp một dịch vụ toàn diện thực sự cho khách hàng của mình.

Mở rộng không giới hạn

Chúng tôi biết điều quan trọng là phải có kế hoạch mở rộng ngay lần đầu tiên và có thể giúp bạn điều hướng thông qua các tùy chọn khác nhau.

Làm việc với các đồng nghiệp của mình để cung cấp hỗ trợ và lời khuyên của chuyên gia. Đồng thời cũng có thể làm thay bạn những công việc này để giúp bạn tối ưu chi phí và chuyên nghiệp hơn trong cách thực hiện.

Chúng tôi tin rằng tư vấn pháp lý tuyệt vời là một quyền kinh doanh cơ bản. Chúng tôi cam kết cung cấp cho doanh nghiệp của bạn lời khuyên pháp lý chuyên nghiệp, đó là:

 • Dễ dàng truy cập hơn
 • Rõ ràng hơn để hiểu
 • Giá cả hợp lý hơn
 • Đúng đắn và tuân thủ Pháp luật
 • Chuyển đổi từ phức tạp để trở nên đơn giản hơn

 

 

Yêu cầu báo giá
Tìm hiểu cách OFFICE360 có thể tạo sự khác biệt thực sự cho doanh nghiệp của bạn