Vai trò của quản lý nguồn nhân lực là lập kế hoạch, phát triển và quản lý các chính sách và chương trình được thiết kế để sử dụng nhanh chóng nguồn nhân lực của tổ chức. Đó là phần quản lý liên quan đến những người làm việc và mối quan hệ của họ trong một doanh nghiệp. Mục tiêu của nó là:

 • Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực;
 • Mối quan hệ làm việc mong muốn giữa tất cả các thành viên của tổ chức; và
 • Phát triển cá nhân một cách tối đa.

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ liên quan đến nguồn nhân lực chất lượng cao được thiết kế để hỗ trợ quan trọng và hướng dẫn chuyên môn chuyên nghiệp, đồng thời lấp đầy bất kỳ khoảng trống ngắn hạn hoặc dài hạn nào trong chức năng nhân sự ở công ty của bạn.

Khả năng đa dạng, linh hoạt

Với Hệ sinh thái OFFICE360, bạn sẽ khám phá ra một bộ dịch vụ Cung cấp nguồn lực chất lượng cao, Tuyển dụng — Đào tạo chuyên môn sâu rộng và các dịch vụ khách hàng không giới hạn. Bộ dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để cung cấp cho khách hàng khả năng điều hành doanh nghiệp của họ một cách đễ dàng và hiệu quả:

 • Giảm số lượng nhân sự đầu vào
 • Giám chi phí vận hành và kiểm soát chặt chẽ hơn
 • Tiếp cận các khả năng đẵng cấp cao
 • Tăng tốc lợi ích của việc tái thiết kế
 • Quản lý công suất và tối ưu trong công việc

Tuyển dụng nhân sự

Các hoàn cảnh nghề nghiệp và luật pháp đã thay đổi rất nhanh trong thời gian gần đây. Ưu tiên hàng đầu tại Hệ sinh thái OFFICE360 là tất cả nhân viên phải chiến thắng khi đối mặt với những áp lực và thách thức mà họ gặp hàng ngày, trong quá trình làm việc của họ. Chúng tôi nhận thức được nhu cầu của chúng tôi đối với các nhân viên và chuyên gia được đào tạo tốt để cung cấp các dịch vụ cấp cao. Vì lý do này, OFFICE360 cam kết rằng nguồn nhân sự được tuyển dụng của chúng tôi phải luôn cập nhật kiến ​​thức về những thay đổi trong lĩnh vực của chúng tôi, do đó họ sẽ có thể thực hiện công việc ở mức cao nhất thông qua các khóa đào tạo liên tục.

Tuyển dụng nhân sự tại Hệ sinh thái OFFICE360 là hoạt động xác định và thu hút các cá nhân — từ bên trong hoặc bên ngoài một tổ chức — để lấp đầy các vị trí tuyển dụng hoặc nhân viên để phát triển. Hoạt động này có vai trò quan trọng đối với các chuyên gia nguồn nhân lực, vì tài năng mới là điều cần thiết để một tổ chức đạt được mục tiêu và thành công trong một thị trường thay đổi nhanh chóng.

OFFICE360 cũng đã có kế hoạch dài hạn trong hoạt động nhân sự của mình. Chúng tôi muốn tuyển dụng và lựa chọn những người trẻ đầy tham vọng và năng động, những người sẽ trở thành những chuyên gia giàu kinh nghiệm và thành công bằng cách làm việc nhóm tại một bộ phận của nhóm công ty chúng tôi.

Đạo tạo phát triển — nhân sự chuyển giao

Hệ sinh thái dịch vụ chuyển đổi — OFFICE360 có trách nhiệm quan trọng là cung cấp nguồn lực lao động trí tuệ và chuyên môn phù hợp, đồng thời cung cấp các khóa đào tạo liên tục cho nhân viên của các công ty trong nhóm của chúng tôi để đạt được các mục tiêu:

 • Phát triển kỹ năng
 • Tạo môi trường làm việc tích cực
 • Cải thiện hiệu suất để đạt được mục tiêu kinh doanh
 • Đánh giá hiệu suất

Tại Hệ sinh thái OFFICE360, đào tạo và phát triển là một trong những chức năng cốt lõi của quản trị nguồn nhân lực. Chúng tôi cung cấp và truyền đạt cho nhân viên những kỹ năng và kiến ​​thức để thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả. Ngoài việc cung cấp đào tạo cho những nhân viên mới hoặc chưa có kinh nghiệm, OFFICE360 thường cung cấp các chương trình đào tạo cho những nhân viên có kinh nghiệm mà công việc của họ đang thay đổi.

OFFICE360 thường có các chương trình phát triển nhằm chuẩn bị cho nhân viên đảm nhận các trách nhiệm cấp cao hơn trong tổ chức. Các chương trình đào tạo và phát triển cung cấp các phương tiện hữu ích để đảm bảo rằng nhân viên có khả năng thực hiện công việc của họ ở mức có thể chấp nhận được.

Phương pháp tại chỗ

 • Luân chuyển công việc
 • Huấn luyện
 • Hướng dẫn công việc
 • Nhiệm vụ của nhóm, phòng ban
 • Học việc
 • Thực tập

Phương pháp ngoài công việc

 • Tự luận – hùng biện
 • Xử lý Âm thanh – Hình ảnh
 • Mô phỏng (Giả lập) tình huống
 • Đào tạo giao tiếp
 • Nghiên cứu tình huống (hoặc các trường hợp) điển hình
 • Nhập vai
 • Hướng dẫn tình huống/công việc được lập trình

Đào tạo độ nhạy

Đào tạo sự nhạy cảm là làm cho mọi người hiểu về bản thân và những người khác một cách hợp lý, được thực hiện bằng cách phát triển ở họ sự nhạy cảm xã hội và tính linh hoạt trong hành vi.

Yêu cầu báo giá
Tìm hiểu cách OFFICE360 có thể tạo sự khác biệt thực sự cho doanh nghiệp của bạn