Kế toán trưởng Cho Thuê được cung cấp bởi OFFICE360 sẽ bổ sung lập kế hoạch tài chính ngắn hạn (lập kế hoạch tài sản và nợ), phát triển các quy trình hoạt động tài chính (hiệu lực và hiệu quả của công việc kế toán) và chức năng giám sát cho nhóm tài chính của bạn.

Kế toán trưởng Cho Thuê tại OFFICE360 là một dịch vụ mà bạn có thể sử dụng chuyên môn nghiệp vụ của một thành viên nhóm tài chính có kinh nghiệm của chúng tôi để phát triển và thực hiện các quy trình kế toán và hoạt động nghiệp vụ của công ty bạn mà không cần phải thuê người đó toàn thời gian.

Các công ty nhỏ thường thuê một nhân viên kế toán hoặc mua trong các dịch vụ như vậy tại Hệ sinh thái dịch vụ chuyển đổi — OFFICE360. Việc ghi sổ liên quan đến việc ghi lại các giao dịch tài chính đã xảy ra, như hóa đơn bán hàng và hóa đơn mua hàng. Đôi khi những người làm sổ sách cũng thực hiện việc tính toán và kê khai thuế. Mặc dù rất quan trọng, chỉ riêng việc ghi sổ kế toán là không đủ để một công ty hoạt động tốt về mặt tài chính. Kế toán với sự trợ giúp của kế toán trưởng là cấp độ tiếp theo trong tài chính sau khi ghi sổ kế toán và trước khi quản lý tài chính.

Tùy thuộc vào nhu cầu của công ty bạn, Kế toán trưởng Cho Thuê có thể làm việc với bạn ở bất kỳ đâu trong khoảng từ 1 giờ đến hai tuần mỗi tháng.

Lợi ích của việc thuê Kế toán trưởng Cho Thuê tại Hệ sinh thái dịch vụ chuyển đổi — OFFICE360:

 • Kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính từ nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau
 • Thái độ tích cực và làm việc theo định hướng kết quả
 • Quan điểm của doanh nhân về kinh doanh
 • Một người quen thuộc với doanh nghiệp của bạn
 • Đề xuất ý kiến ​​thứ hai, không thiên vị bởi chính trị nội bộ
 • Phạm vi công việc linh hoạt
 • Giáo dục nhóm của bạn về tư duy tài chính
 • Nhóm của bạn có thể tập trung vào các kỹ năng chuyên môn và trách nhiệm của họ
 • Lập kế hoạch dòng tiền hoạt động
 • Sử dụng hiệu quả các nguồn lực đối với các công ty chưa tiết kiệm được việc thuê kế toán trưởng chuyên trách

Các gói tài nguyên mẫu của OFFICE360:

 • Kế toán trưởng theo giờ cho thuê dịch vụ chỉ từ 30 USD / giờ và ưu đãi kèm theo
 • Kế toán trưởng hàng ngày cho thuê dịch vụ chỉ từ 90 USD / ngày và ưu đãi kèm theo
 • Kế toán trưởng hàng tuần Cho thuê dịch vụ chỉ từ 200 USD / tuần và ưu đãi kèm theo
 • Kế toán trưởng hàng tháng Cho thuê dịch vụ chỉ từ 300 USD / tuần và ưu đãi kèm theo
Yêu cầu báo giá
Tìm hiểu cách OFFICE360 có thể tạo sự khác biệt thực sự cho doanh nghiệp của bạn