Dịch vụ cung cấp

Tất cả trong một "Hệ sinh thái dịch vụ chuyển đổi". Chúng tôi là nhà cung cấp các dịch vụ tốt nhất từ Pháp lý doanh nghiệp, Kế toán, Thuế, Kiểm toán đến Tuyển dụng, đào tạo, cung cấp nhân sự và còn nhiều hơn thế


Trong doanh nghiệp, kế toán đóng vai trò quan trọng vì nó là xương sống của một doanh nghiệp. Nó cho phép chúng tôi xem xét hiệu suất như thu nhập, chi phí kinh doanh, giá trị kinh doanh và các lĩnh vực cần cải thiện để tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Hơn nữa, báo cáo tài chính không chỉ được sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh của các nhà đầu tư và ban quản lý mà còn giúp công ty tuân thủ theo luật định của chính phủ.

Đội ngũ của chúng tôi có bề dày kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kế toán, thuế và kiểm toán cho các quy mô doanh nghiệp khác nhau. Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với bạn, giải quyết các nhu cầu của bạn, đầu tư thời gian để đánh giá điểm mạnh và điểm yếu về tài chính của doanh nghiệp bạn, đồng thời đưa ra các khuyến nghị để cải thiện quy trình kinh doanh.

Với mạng lưới văn phòng trên khắp Việt Nam. OFFICE360 có các cố vấn địa phương đảm bảo cho bạn giao tiếp dễ dàng và phản hồi nhanh chóng.