KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Trong kinh doanh, kế toán đóng một vai trò quan trọng vì nó là xương sống của doanh nghiệp. Nó cho phép chúng tôi xem xét hiệu suất như thu nhập của bạn, chi phí kinh doanh, giá trị kinh doanh và các lĩnh vực cần cải thiện để tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Hơn nữa, báo cáo tài chính không chỉ được sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh của các nhà đầu tư và ban lãnh đạo mà còn giúp công ty tuân thủ luật định của chính phủ.

Dù quy mô doanh nghiệp của bạn như thế nào, doanh nghiệp vẫn cần thực hiện một hệ thống kế toán để ghi chép và báo cáo chính xác các giao dịch kinh doanh, theo dõi các hóa đơn và giảm các rắc rối với các quy định về thuế.

Để xác định liệu một công ty có cung cấp thông tin minh bạch liên quan đến tình hình hoạt động tài chính và vị thế của mình hay không, trong tình huống này cần phải có kiểm toán viên. Cuộc đánh giá không chỉ cung cấp những hiểu biết quan trọng và có giá trị mà còn cả tầm quan trọng của các yêu cầu pháp lý đối với một cuộc đánh giá theo luật định. Các báo cáo tài chính được kiểm toán viên xác nhận sẽ có uy tín hơn trên thị trường kinh doanh. Hơn nữa, một báo cáo đã được kiểm toán sẽ làm tăng niềm tin và sự tin cậy của cổ đông vì đây là một bản soát xét độc lập báo cáo tài chính, vì nhiều doanh nghiệp được điều hành bởi một hội đồng quản trị thay mặt cho các cổ đông, những người ít tham gia vào hoạt động hàng ngày.

OFFICE360 – Hệ sinh thái dịch vụ chuyển đổi, là công ty kế toán và có chức năng như đơn vị kiểm toán. OFFICE360 rất tâm huyết khi cung cấp các dịch vụ tư vấn tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi. Các dịch vụ kế toán và kiểm toán của chúng tôi ở Việt Nam đã được tư duy, thiết kế và thực hiện theo cách mà bạn có thể có trải nghiệm quản lý tài chính liền mạch nhất. Là một trong những công ty kế toán và kiểm toán hàng đầu ở Việt Nam, các dịch vụ tài chính thuê ngoài của OFFICE360 áp dụng phương pháp tiếp cận toàn diện để xem xét mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh và hiểu được ý nghĩa sâu sắc hơn của mỗi quyết định kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả hoạt động tốt hơn trong tương lai. Bạn có thể kiểm tra các dịch vụ đi kèm của chúng tôi để hiểu những gì bạn đang tìm kiếm.

Đội ngũ của chúng tôi có bề dày kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ kế toán, thuế và kiểm toán cho các quy mô doanh nghiệp khác nhau. Chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với bạn, giải quyết nhu cầu của bạn, đầu tư thời gian để đánh giá điểm mạnh và điểm yếu về tài chính của doanh nghiệp bạn và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện quy trình kinh doanh.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau về vấn đề này:

  • Lưu trữ hồ sơ kế toán, báo cáo tài chính và hợp nhất
  • Việc lập ban giám đốc và báo cáo tài chính hàng năm
  • Sắp xếp kiểm toán
  • Tư vấn VAT, đăng ký và các dịch vụ liên quan
  • Mô hình và dự báo tài chính
  • Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh
  • Chuẩn bị và nộp tờ khai thuế
  • Dịch vụ phân tích và thu hồi nợ