03.02KTTT

7.000.000 VND + VAT Giá tiêu biểu hàng tháng

Kế hoạch của gói giá 03.02KTTT dành cho bất kỳ doanh nghiệp nào có doanh thu từ 31 – 50 tỷ/năm. Có tổng số lao động toàn công ty từ 51 – 80 người. Hạng mục công việc chính bao gồm: Giám sát hoạt động phòng kế toán, Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, Phân tích tờ khái thuế định kỳ, Kiểm tra các báo cáo kế toán viên, Phân tích các báo cáo quản trị, Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự, Báo cáo tài chính và phân tích BCTC, Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ, Họp ban giám đốc. Hạng mục miễn phí đều là một phần của gói giá 03.02KTTT!

Bạn có thể mua gói giá trực tiếp trên website và sau đó một đại diện OFFICE360 sẽ liên lạc với bạn để hoàn tất quá trình thiết lập.

(*) Nếu bạn xác định doanh nghiệp của mình cần một kế hoạch khác dựa trên nhu cầu lớn hơn, đại diện OFFICE360 sẽ liên lạc với bạn để nâng cấp hoặc hạ cấp gói giá hàng tháng của bạn cho phù hợp.

- +
Các gói dịch vụ Pháp lý doanh nghiệp