01.04KTTh

2.000.000 VND + VAT Giá tiêu biểu hàng tháng

Kế hoạch của gói giá 01.04KTTh dành cho bất kỳ doanh nghiệp nào có doanh thu đến 5 tỷ, có tổng số lao động toàn công ty đến 20 người. Hạng mục công việc chính bao gồm: Kê khai thuế, Hạch toán sổ sách kế toán, Lập báo cáo tài chính năm, Kê khai bảo hiểm xã hội và tiền lương và Kê khai hồ sơ thuế TNCN. Hạng mục miễn phí đều là một phần của gói giá 01.04KTTh!

Bạn có thể mua gói giá trực tiếp trên website và sau đó một đại diện OFFICE360 sẽ liên lạc với bạn để hoàn tất quá trình thiết lập.

(*) Nếu bạn xác định doanh nghiệp của mình cần một kế hoạch khác dựa trên nhu cầu lớn hơn, đại diện OFFICE360 sẽ liên lạc với bạn để nâng cấp hoặc hạ cấp gói giá hàng tháng của bạn cho phù hợp.

- +
Các gói dịch vụ Pháp lý doanh nghiệp