02.06KTKT

35.000.000 VND + VAT Giá tiêu biểu hàng năm

Kế hoạch của gói giá 02.06KTKT dành cho bất kỳ doanh nghiệp nào có doanh thu dưới 100 tỷ, có tổng số lao động toàn công ty đến 20 người. Hạng mục công việc chính bao gồm: Rà soát lại các bút toán hạch toán kế toán, Rà soát lại các tờ khai thuế với sổ sách, Soát xét rủi ro tổng thể cấp độ Báo cáo tài chính, Đưa ý kiến và cảnh báo rủi ro trọng yếu cho DN, Phát hành Báo cáo kiểm toán 03 bản song ngữ. Hạng mục miễn phí đều là một phần của gói giá 02.06KTKT!

Bạn có thể mua gói giá trực tiếp trên website và sau đó một đại diện OFFICE360 sẽ liên lạc với bạn để hoàn tất quá trình thiết lập.

(*) Nếu bạn xác định doanh nghiệp của mình cần một kế hoạch khác dựa trên nhu cầu lớn hơn, đại diện OFFICE360 sẽ liên lạc với bạn để nâng cấp hoặc hạ cấp gói giá hàng tháng của bạn cho phù hợp.

- +
Các gói dịch vụ Pháp lý doanh nghiệp