CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

OFFICE360 – CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Lần sửa đổi gần đây nhất: 15/12/2022

Để xem bản lưu trữ Chính sách về quyền riêng tư, hãy nhấp vào đây.

OFFICE360 quan tâm đến quyền riêng tư của bạn. Vì lý do này, chúng tôi thu thập và chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để chuyển giao sản phẩm, dịch vụ, website và các ứng dụng di động và để liên lạc với bạn về những vấn đề này, hoặc theo yêu cầu của bạn (gọi chung là, “Dịch vụ” của chúng tôi). Thông tin cá nhân của bạn sẽ bao gồm các thông tin như:

 • Tên
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại
 • Ngày sinh
 • Địa chỉ Email
 • Thông tin hóa đơn và thanh toán
 • Thông tin ứng viên (cho người tìm việc)
 • Các dữ liệu khác được thu thập mà có thể nhận dạng bạn một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi không chỉ giải thích cách và lý do vì sao chúng tôi dùng thông tin cá nhân chúng tôi thu thập của bạn, mà còn hướng dẫn bạn cách có thể truy cập, cập nhật hay ngược lại, giành quyền kiểm soát thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng đã tạo một Trung tâm Tin cậy mà mang đến câu trả lời đối với các câu hỏi bạn hay thắc mắc nhất, các liên kết nhanh để truy cập đến phần Cài đặt tài khoản của bạn, các hướng dẫn về cách thi hành các quyền nhất định mà có thể khả dụng cho bạn và định nghĩa của các thuật ngữ và khái niệm chính được nêu trong Chính sách về quyền riêng tư này.

Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, bạn có câu hỏi về cách chúng tôi thu thập thông tin hoặc về bất kỳ quyền nào của bạn như mô tả dưới đây, thì bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu (“DPO”) của chúng tôi và nhóm chuyên gia hỗ trợ chuyên về mảng này bằng cách liên hệ với chúng tôi tại support@OFFICE360.vn. Chúng tôi liên tục giám sát và quản lý hộp thư này để có thể mang đến trải nghiệm mà bạn hoàn toàn có thể tin tưởng.

Chúng tôi thu thập thông tin gì, thu thập thế nào và vì sao

Phần lớn những gì bạn có thể xem là thông tin cá nhân được thu thập trực tiếp từ bạn khi bạn:

 1. tạo một tài khoản hoặc mua bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi (chẳng hạn như thông tin thanh toán, bao gồm tên, địa chỉ, số thẻ tín dụng và thẻ căn cước);
 2. yêu cầu trợ giúp từ nhóm hỗ trợ khách hàng đạt giải thưởng của chúng tôi (ví dụ: số điện thoại, bản ghi giọng nói);
 3. hoàn thành biểu mẫu liên hệ hoặc yêu cầu bản tin hoặc thông tin khác từ chúng tôi (ví dụ: email); hoặc
 4. tham gia các cuộc thi và khảo sát, nộp đơn xin việc hoặc tham gia vào các hoạt động mà chúng tôi quảng cáo có thể yêu cầu thông tin về bạn.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng thu thập thông tin bổ sung khi cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn để đảm bảo hiệu suất cần thiết và tối ưu. Những phương pháp thu thập này có thể không rõ ràng đối với bạn, vì vậy, chúng tôi muốn làm rõ và giải thích bên dưới một chút về những phương pháp này có thể là gì (vì chúng thay đổi theo thời gian):

Cookies và công nghệ tương tự trên website và ứng dụng điện thoại sẽ cho phép chúng tôi theo dõi hành vi duyệt web của bạn, chẳng hạn như liên kết được nhấp vào, trang đã xem và mặt hàng đã mua. Cụ thể là dữ liệu được thu thập sẽ liên quan đến tương tác của bạn về tính năng trang hay tính năng của bên thứ ba của chúng tôi, chẳng hạn như trình cắm mạng xã hội, có phạm vi trong Dịch vụ, địa chỉ (IP) giao thức Internet để quyết định tùy chọn ngôn ngữ, loại và cài đặt trình duyệt, ngày tháng và thời gian Dịch vụ được sử dụng, loại và cài đặt thiết bị, hệ điều hành được sử dụng, ID của ứng dụng, trình định danh thiết bị duy nhất và dữ liệu về lỗi. Các công nghệ này cũng sẽ tự động thu thập dữ liệu để đo lường hiệu suất website và cải thiện các hệ thống của chúng tôi, bao gồm siêu dữ liệu, tập tin nhật ký, thời gian tải trang, thời gian máy chủ phản hồi để tối ưu hóa độ phân giải DNS, định tuyến mạng và cấu hình máy chủ. Để biết thêm thông tin và tìm hiểu cách quản lý các công nghệ chúng tôi sử dụng, vui lòng truy cập Chính sách cookie của chúng tôi.

Dữ liệu được tổng hợp có thể nhận được về bạn từ những nguồn khác, ví dụ, từ các cơ sở dữ liệu khả dụng công khai, nền tảng mạng xã hội hay bên thứ ba từ nơi chúng tôi đã mua dữ liệu, trong trường hợp đó, chúng tôi có thể kết hợp dữ liệu này với thông tin chúng tôi đã có về bạn để chúng tôi có thể cập nhật, mở rộng và phân tích độ chính xác của hồ sơ, đánh giá chuyên môn của một ứng viên cho tuyển dụng, xác định khách hàng mới và cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể thấy hứng thú. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân về những người khác hoặc nếu những người khác cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng những thông tin đó cho mục đích cụ thể mà thông tin được cung cấp cho chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin.

Chúng tôi vô cùng tin tưởng vào việc cực tiểu dữ liệu chúng tôi thu thập và giới hạn sử dụng và mục đích chỉ trong (1) cho sử dụng chúng tôi được cho phép. (2) thật cần thiết để chuyển giao dịch vụ bạn mua hay tương tác với, hay (#) chúng tôi có thể được yêu cầu hay cho phép theo pháp luật hay những mục đích hợp pháp khác:

Cung cấp, cải thiện, cập nhật và nâng cao Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi thu thập nhiều thông tin khác nhau liên quan đến việc bạn mua, sử dụng và/ hoặc tương tác với Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để:

 • Cải thiện và tối ưu hóa hoạt động và hiệu suất Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả các website và ứng dụng di động của chúng tôi)
 • Chẩn đoán các vấn đề và xác định bất kỳ rủi ro nào về bảo mật và tuân thủ, lỗi hoặc các cải tiến cần thiết đối với Dịch vụ
 • Phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận và lạm dụng các Dịch vụ và hệ thống của chúng tôi

Nhiều trong số dữ liệu thu thập được tổng hợp hoặc là dữ liệu thống kê về việc các cá nhân sử dụng dịch vụ của chúng tôi như thế nào, và không được liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Chia sẻ với các bên thứ ba đáng tin cậy. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty liên kết trong nhóm công ty của chúng tôi, với các bên thứ ba mà chúng tôi đã hợp tác để cho phép bạn tích hợp dịch vụ của họ vào Dịch vụ của chúng tôi, và với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy khi cần thiết, để họ thực hiện dịch vụ thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như:

 • Xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng
 • Phân phối quảng cáo (chi tiết về chủ đề này sẽ nằm bên dưới)
 • Tiến hành các cuộc thi hoặc khảo sát
 • Thực hiện phân tích các Dịch vụ của chúng tôi, thông tin nhân khẩu học và cảm xúc của khách hàng
 • Giao tiếp với bạn, chẳng hạn như qua email hoặc gửi khảo sát
 • Quản lý quan hệ khách hàng
 • Bảo mật, quản lý rủi ro và tuân thủ
 • Hỗ trợ tuyển dụng và các dịch vụ liên quan.

Các bên thứ ba này (và mọi nhà thầu phụ mà họ có thể được phép sử dụng) đã đồng ý không chia sẻ, sử dụng hoặc giữ lại thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích cần thiết để cung cấp Dịch vụ.

Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba:

 • trong trường hợp chúng tôi bán hoặc mua bất kỳ doanh nghiệp hay tài sản nào (cho dù là do thanh lý, phá sản hay lý do khác), khi đó, chúng tôi sẽ tiết lộ dữ liệu của bạn cho người bán hoặc người mua tiềm năng của doanh nghiệp hoặc tài sản đó; hoặc
 • nếu chúng tôi bán, mua, sáp nhập, được mua lại hay hợp tác với công ty hoặc doanh nghiệp khác, hay bán một số hoặc tất cả tài sản của chúng tôi. Trong những giao dịch đó, thông tin của bạn có thể là một trong những tài sản được chuyển nhượng.

Quảng cáo. Chúng tôi muốn mang đến quảng cáo phù hợp và hữu dụng nhất cho bạn, nên chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân bạn đã cung cấp trong Cài đặt tài khoản hay thông tin thu thập được qua công nghệ cookie để cá nhân hóa quảng cáo để cải thiện trải nghiệm chung của bạn trên trang của chúng tôi và các trang khác. Chúng tôi gọi đây là cá nhân hóa quảng cáo (trước đây được gọi là quảng cáo dựa trên sở thích) vì quảng cáo bạn thấy sẽ dựa trên thông tin được thu thập trước đây hay lịch sử dữ liệu để quyết định quảng cáo nào phù hợp nhất với bạn, bao gồm dữ liệu như truy vấn tìm kiếm trước đó, hoạt động, truy cập trang hay ứng dụng, thông tin nhân khẩu học hay địa điểm. Để minh họa cá nhân hóa quảng cáo dựa trên khách hàng, ví dụ bạn đã đăng ký một miền với chúng tôi và đã tạo một website bằng cách sử dụng sản phẩm trình dựng website của chúng tôi. Lần tới khi bạn điều hướng đến nền tảng hay website của đối tác quảng cáo của chúng tôi, họ có thể nhận ra bạn là khách hàng OFFICE360 qua một email trùng khớp và có thể sử dụng dữ liệu này để giúp chúng tôi hiển thị một quảng cáo về khuyến mại mới nhất về Bảo mật website. Ngoài ra, nếu bạn đã mua sản phẩm bảo mật website của chúng tôi, khi đó chúng tôi có thể không gửi các chiến dịch quảng cáo trong tương lai về sản phẩm này vì đây không còn phù hợp với bạn. Cá nhân hóa quảng cáo khác có thể dựa trên hành vi. Ví dụ, sử dụng dữ liệu về lượt xem trang của bạn trên trang của chúng tôi để quyết định bạn có hứng thú với quảng cáo này không. Thông tin chúng tôi chia sẻ với các đối tác kênh quảng cáo của mình để mang đến cho bạn quảng cáo được cá nhân hóa được thực hiện một cách bảo mật và không thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi không bán dữ liệu của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Ngoài ra, dữ liệu chúng tôi chia sẻ được tạo hàm băm và mã hóa, có nghĩa là dữ liệu đó không trực tiếp nhận dạng bạn. Chúng tôi không bán dữ liệu của bạn dưới bất kỳ hình thức nào cho các đối tác của chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác.

Để quản lý các tùy chọn đối với việc cá nhân hóa quảng cáo dựa trên khách hàng, vui lòng đăng nhập vào Tài khoản của bạn và truy cập phần “Cài đặt tài khoản”. Để quản lý các tùy chọn đối với việc cá nhân hóa quảng cáo dựa trên hoạt động, vui lòng xem Chính sách cookie của chúng tôi và truy cập vào phần “Quản lý cài đặt”. Nếu bạn từ chối việc cá nhân hóa quảng cáo, bạn có thể tiếp tục nhận quảng cáo nhưng những quảng cáo này có thể sẽ ít phù hợp với bạn hơn.

Để biết thêm thông tin về việc cá nhân hóa quảng cáo trên trình duyệt dành cho máy để bàn hay thiết bị di động, cũng như để từ chối hình thức quảng cáo này của các bên thứ ba tham gia vào các chương trình tự điều chỉnh, vui lòng truy cập vào: website của hiệp hội Sáng kiến quảng cáo mạngwebsite của Liên minh quảng cáo kỹ thuật số (“DAA”) hoặc Website của Liên minh quảng cáo kỹ thuật số tương tác châu Âu. Để tìm hiểu thêm về việc cá nhân hóa quảng cáo trong các ứng dụng di động và để từ chối hình thức quảng cáo này của các bên thứ ba tham gia vào công cụ AppChoices của DAA, vui lòng sử dụng URL này: https://youradchoices.com/appchoices để tải xuống phiên bản AppChoices cho thiết bị của bạn. Vui lòng lưu ý rằng mọi lựa chọn từ chối của bạn trong suốt các chương trình này sẽ chỉ áp dụng cho việc cá nhân hóa quảng cáo của các bên thứ ba mà bạn chọn, nhưng sẽ vẫn cho phép thu thập dữ liệu để phục vụ các mục đích khác, trong đó bao gồm nghiên cứu, phân tích và các hoạt động nội bộ. Bạn có thể tiếp tục nhận quảng cáo nhưng những quảng cáo này có thể sẽ ít phù hợp với bạn hơn.

Giao tiếp với bạn. Chúng tôi có thể liên hệ trực tiếp với bạn hoặc thông qua nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba về các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã đăng ký hoặc mua từ chúng tôi, chẳng hạn như điều này cần thiết để cung cấp các thông tin liên lạc liên quan đến giao dịch hoặc dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn để cung cấp các ưu đãi cho các dịch vụ bổ sung mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy có giá trị nếu bạn đã đồng ý cho chúng tôi làm như vậy, hoặc khi được phép liên hệ với bạn dựa trên lợi ích hợp pháp. Bạn không cần cung cấp sự đồng ý làm điều kiện để mua hàng hóa hoặc dịch vụ của chúng tôi. Những liên lạc này có thể bao gồm:

 • Email
 • Tin nhắn văn bản (SMS)
 • Các cuộc gọi điện thoại
 • Các ứng dụng nhắn tin (ví dụ như. WhatsApp…)
 • Các cuộc gọi hay tin nhắn văn bản tự động.

Bạn cũng có thể cập nhật tùy chọn đăng ký của mình liên quan đến việc nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi và/hoặc các đối tác của chúng tôi bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập vào trang “Cài đặt tài khoản”.

Nếu chúng tôi thu thập thông tin của bạn để mời hợp tác đồng thương hiệu thì việc này sẽ được làm rõ ngay từ lúc thu thập về bên đang thu thập thông tin và chính sách về quyền riêng tư của bên nào sẽ áp dụng. Ngoài ra, chính sách này còn mô tả bất kỳ tùy chọn nào bạn có mà liên quan đến việc sử dụng và/hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với một đối tác đồng thương hiệu, cũng như cách thực hiện các tùy chọn đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc đảm bảo riêng tư hoặc nội dung của những trang bên thứ ba đó. Vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư của bất kỳ website nào mà bạn truy cập.

Nếu bạn sử dụng dịch vụ cho phép bạn nhập danh bạ (ví dụ như sử dụng dịch vụ tiếp thị qua email để gửi email thay mặt bạn), thì chúng tôi sẽ chỉ sử dụng danh bạ và các thông tin cá nhân cần cho dịch vụ được yêu cầu. Nếu bạn tin rằng ai đó đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và bạn muốn yêu cầu loại bỏ thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ chúng tôi theo địa chỉ support@OFFICE360.vn.

Chuyển thông tin cá nhân ra nước ngoài. Nếu bạn sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi từ một quốc gia khác với quốc gia đặt máy chủ của chúng tôi, thì thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển qua biên giới quốc tế. Việc này chỉ được thực hiện khi cần thiết cho quy định trong hợp đồng với bạn, khi chúng tôi có sự chấp thuận của bạn để tiến hành hay khi cần tuân theo các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn phù hợp. Ngoài ra, khi bạn gọi điện cho chúng tôi hoặc tiến hành trò chuyện qua tin nhắn, chúng tôi có thể hỗ trợ cho bạn từ một trong các địa điểm của chúng tôi trên toàn cầu, bên ngoài quốc gia bạn sinh sống.

Tuân thủ các yêu cầu pháp lý, quy định và hành pháp. Chúng tôi hợp tác với chính phủ và cơ quan thi hành luật cũng như các bên tư nhân để thực thi và tuân thủ pháp luật. Chúng tôi có thể tiết lộ bất cứ thông tin nào về bạn cho chính phủ hoặc cơ quan thi hành luật, hoặc các bên tư nhân khi chúng tôi, theo nhận định của mình, tin rằng việc này là cần thiết hoặc thích hợp nhằm phản hồi lại các khiếu nại và quá trình pháp lý (chẳng hạn như các trát hầu tòa), để bảo vệ tài sản và quyền hoặc tài sản và quyền của một bên thứ ba, để bảo vệ sự an toàn của cộng đồng hoặc bất cứ cá nhân nào, hoặc để ngăn ngừa hoặc chặn đứng hoạt động chúng tôi coi là bất hợp pháp hoặc trái đạo lý.

Trong trường hợp chúng tôi được pháp luật cho phép làm như vậy, chúng tôi có thể tiến hành những bước cần thiết để thông báo cho bạn khi chúng tôi được yêu cầu phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba như một phần trong quy trình pháp luật. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin của bạn ở phạm vi cần thiết tuân thủ quy đúng bất kỳ quy tắc, quy định và chính sách ccTLD, cơ quan đăng ký hoặc ICANN khi bạn đăng ký tên miền với chúng tôi. Đối với những lý do quan trọng để duy trì tính bảo mật, độ ổn định và khả năng phục hồi của Internet, việc này bao gồm chuyển thông tin đăng ký tên miền cho nhà điều hành đăng ký miền cơ bản và nhà cung cấp ủy thác, và việc phát hành thông tin đó theo yêu cầu của ICANN trong cơ sở dữ liệu WHOIS công khai hay với bất kỳ bên thứ ba nào khác mà bày tỏ mối quan tâm hợp pháp cho thông tin này.

Cách chúng tôi bảo mật, lưu trữ và giữ lại dữ liệu của bạn.

Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn được chấp nhận rộng rãi để lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, cả trong quá trình truyền tải và thu nhận và lưu trữ, bao gồm cả việc sử dụng mã hóa khi thích hợp. Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân khi được yêu cầu để tham gia vào việc sử dụng được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, trừ khi luật hiện hành yêu cầu một khoảng thời gian lưu giữ lâu hơn.

Các tiêu chí được sử dụng để xác định khoảng thời gian lưu giữ của chúng tôi bao gồm:

 • Khoảng thời gian chúng tôi có mối quan hệ liên tục với bạn và cung cấp Dịch vụ cho bạn (ví dụ: khi bạn có tài khoản với chúng tôi hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi);
 • Chủ sở hữu tài khoản có sửa đổi hoặc người dùng của họ có xóa thông tin qua tài khoản của họ hay không;
 • Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý trong việc lưu giữ dữ liệu hay không (ví dụ: một số luật yêu cầu chúng tôi phải Lưu giữ hồ sơ về các giao dịch của bạn trong một khoảng thời gian nhất định trước khi chúng tôi có thể xóa chúng); hoặc
 • Việc lưu giữ có được khuyến khích dựa trên quan điểm pháp lý của chúng tôi hay không (chẳng hạn như liên quan đến việc thực thi các thỏa thuận của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và luật hiện hành về các giới hạn, kiện tụng hoặc điều tra theo luật định).

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tính bảo mật hoặc việc lưu giữ thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@OFFICE360.com.

Cách bạn có thể truy cập, cập nhật hoặc xóa dữ liệu.

Để dễ dàng truy cập, xem, cập nhật, xóa hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn, hoặc để cập nhật các tùy chọn đăng ký của bạn, vui lòng đăng nhập vào Tài khoản của bạn và truy cập phần “Cài đặt tài khoản”. Vui lòng truy cập Trung tâm Tin cậy của chúng tôi để biết thêm thông tin và hướng dẫn để truy cập, cập nhật hoặc xóa dữ liệu.

Nếu bạn yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình và dữ liệu đó là cần thiết cho sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã mua, thì yêu cầu đó sẽ chỉ được thực hiện khi dữ liệu cá nhân không còn cần thiết cho bất kỳ Dịch vụ đã mua hoặc không còn được yêu cầu cho mục đích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi hoặc cho các yêu cầu lưu trữ hồ sơ hợp pháp hay theo hợp đồng.

Nếu bạn không thể, vì bất kỳ lý do gì, truy cập vào phần Cài đặt tài khoản của mình hoặc Trung tâm Tin cậy của chúng tôi, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo một trong các phương pháp được mô tả trong phần “Liên hệ với chúng tôi” dưới đây.

Thông báo ‘Không theo dõi’.

Một số trình duyệt cho phép bạn tự động thông báo cho các website bạn truy cập không theo dõi bạn bằng cách sử dụng một tín hiệu “Không theo dõi”. Không có sự nhất trí nào giữa những bên tham gia trong ngành về ý nghĩa của câu “Không theo dõi” trong ngữ cảnh này. Giống như nhiều website và dịch vụ trực tuyến, chúng tôi hiện không sửa đổi các hoạt động của mình khi nhận được tín hiệu “Không theo dõi” từ trình duyệt của người truy cập. Để tìm hiểu thêm về thông báo “Không theo dõi”, bạn có thể truy cập vào www.allaboutdnt.com.

Các hạn chế về độ tuổi.

Chỉ những người trên 18 tuổi mới có thể mua dịch vụ của chúng tôi. Dịch vụ của chúng tôi không nhắm đến hoặc thiết kế để lôi kéo các cá nhân dưới 18 tuổi. Nếu bạn biết hay có lý do tin rằng ai đó dưới 18 tuổi đã cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hướng dẫn bên dưới.

Không phân biệt đối xử.

Chúng tôi sẽ không phân đối xử hoặc xâm phạm bất kỳ quyền riêng tư nào của bạn. Trừ khi được luật áp dụng cho phép, chúng tôi sẽ không:

 • Từ chối bạn sản phẩm hay dịch vụ.
 • Tính mức giá khác cho sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm việc áp dụng ưu đãi hoặc lợi ích khác hay áp đặt các khoản phạt.
 • Cung cấp cho bạn mức độ hoặc chất lượng dịch vụ hoặc sản phẩm khác biệt.
 • Đề nghị rằng bạn có thể nhận một mức giá hoặc mức độ chất lượng khác cho sản phẩm hoặc dịch vụ.

Các thay đổi cho chính sách này.

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách về quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi Chính sách về quyền riêng tư, chúng tôi sẽ công khai những thay đổi trong Chính sách về quyền riêng tư và bất cứ nơi nào khác chúng tôi cho là thích hợp, để bạn có thể nhận biết được chúng tôi thu thập thông tin nào, sử dụng thông tin đó như thế nào và, nếu có, tiết lộ trong hoàn cảnh nào. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi trọng yếu trong Chính sách về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại đây, bằng email hoặc bằng cách thông báo trên trang chủ của chúng tôi, ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi tiến hành thay đổi.

Liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, quan ngại hoặc khiếu nại nào về Chính sách về quyền riêng tư, hay cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với Phòng Bảo vệ Dữ liệu qua email theo địa chỉ support@OFFICE360.vn. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng một trong các cách sau:

 • Qua đường bưu điện:
  • Head Office – TP. Vinh: Người nhận: CÔNG TY CỔ PHẦN OFFICE360, 127 An Dương Vương, P. Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An
  • Official Office – TP. HCM: Người nhận: CÔNG TY CỔ PHẦN OFFICE360, 8/1 – 8/3 Nguyễn Huy Tưởng, P. 6, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
 • Qua điện thoại: 0812 360 360

Chúng tôi sẽ phản hồi mọi yêu cầu, câu hỏi hoặc mối quan ngại trong vòng ba mươi (30) ngày.

Meet interesting asian singles in melbourneAsian dating in melbourne is a good option to meet brand new people and explore new cultures. there are many asian dating web sites for...
Greatest OnlyFans Nude Accounts With OnlyFans Exposed Women Many individuals, including some of the greatest marketers of the foundation, usually do not realize that OnlyFans was started out with a...
Finest ONLYFANS Young girls To Follow Along With FOR Very hot ONLY Enthusiasts CONTENT OnlyFans offers a a lot more private option to classic porn, and also the greatest OnlyFans...