CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

OFFICE360 – CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Các sản phẩm được mua từ OFFICE360.vn, CÔNG TY CỔ PHẦN OFFICE360 chỉ có thể được hoàn lại nếu bị hủy trong thời gian hoàn trả được quy định dưới đây trong chính sách này. Một số sản phẩm có các chính sách hoặc yêu cầu khác nhau đối với việc hoàn tiền liên quan đến chúng, trong đó có một số sản phẩm không đủ điều kiện hoàn tiền trong bất kỳ trường hợp nào. Vui lòng xem nội dung bên dưới để biết các điều khoản hoàn tiền áp dụng cho những sản phẩm này.

Ngày giao dịch”, trong Chính sách hoàn tiền này, nghĩa là ngày mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, kể cả ngày bất kỳ gia hạn nào được xử lý bởi OFFICE360.vn, CÔNG TY CỔ PHẦN OFFICE360 tuân theo các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận áp dụng cho sản phẩm hoặc dịch vụ đó (xem tại đây).

“Giai đoạn hoàn tiền”, bạn có thể hủy một sản phẩm bất kỳ lúc nào nhưng chỉ có thể được hoàn tiền nếu bạn gửi yêu cầu hoàn tiền đến dịch vụ khách hàng của OFFICE360 trong khung thời gian hoàn tiền cụ thể dành cho sản phẩm áp dụng, nếu có.

Không hoàn tiền sau khi đóng tài khoản. Nếu đủ điều kiện được hoàn tiền, bạn cần yêu cầu hoàn tiền trước khi đóng tài khoản. Bạn có thể chọn đóng tài khoản của mình với chúng tôi bất cứ lúc nào, nhưng khi đóng tài khoản, bạn sẽ không còn đủ điều kiện để được hoàn tiền như được cho phép theo Chính sách hoàn tiền này.

Điều khoản hoàn tiền tiêu chuẩn

Gói hàng năm+ – Trong vòng 10 ngày kể từ ngày giao dịch

Gói hàng tháng*+ – Trong vòng 48 giờ kể từ thời gian giao dịch.

*Gói hàng tháng bao gồm tất cả các gói có thời hạn dưới 1 năm (ví dụ: 6 tháng, 9 tháng, v.v.)
+Không thể hoàn tiền cho các sản phẩm bảo mật có dịch vụ sửa chữa khi đã gửi yêu cầu dọn dẹp._

Sản phẩm có điều khoản hoàn tiền đặc biệt

Dịch vụ chuyên gia

Nếu Dịch vụ chuyên gia đã được thực hiện thì bạn sẽ không được hoàn tiền (nếu chưa thực hiện, bạn sẽ đủ điều kiện được hoàn tiền trong vòng 07 ngày kể từ ngày giao dịch).

Nhận Dịch vụ bắt đầu

Nếu đã thực hiện Dịch vụ bắt đầu, khi đó dịch vụ này là không hoàn lại (nếu chưa thực hiện, bạn sẽ đủ điều kiện nhận hoàn tiền trong vòng 07 ngày kể từ ngày giao dịch).

OFFICE360 Dịch vụ IT

Nếu Dịch vụ IT đã được thực hiện thì bạn sẽ không được hoàn tiền (nếu chưa thực hiện, bạn sẽ đủ điều kiện được hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao dịch).

 • Gói đăng ký hàng năm: Không được hoàn tiền
 • Gói đăng ký hàng tháng: Nếu một hay nhiều yêu cầu đã được hoàn tất trong thời kỳ thanh toán thì gói đăng ký hàng tháng của bạn sẽ không được hoàn tiền.

Dịch vụ Thiết kế Website

Dịch vụ web: 30% khi đang thực hiện dịch vụ, phí hủy 70% khi thiết kế trang đã được gửi đi để xét duyệt, không được hoàn tiền khi phiên bản đầu tiên đã hoàn thành. Nếu chưa được thực hiện, thì đủ điều kiện được hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao dịch. Khi hoạt động đã bắt đầu, thiết kế dịch vụ web được coi là hoàn thành sau 180 ngày kể từ ngày giao dịch và sẽ không đủ điều kiện để được hoàn tiền sau đó.

Thiết kế logo: phí hủy 40% khi đang thực hiện dịch vụ, không được hoàn tiền khi Đã giao sản phẩm. Nếu chưa được thực hiện, thì đủ điều kiện được hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao dịch. Khi hoạt động đã bắt đầu, thiết kế logo được coi là đã gửi sau 180 ngày kể từ ngày giao dịch và sẽ không đủ điều kiện để được hoàn tiền sau đó.

Dịch vụ tu sửa website: phí hủy 30% khi đang thực hiện dịch vụ, phí hủy 70% khi thiết kế trang đã được gửi đi để xét duyệt, không được hoàn tiền khi đã hoàn thành.

Bảo trì website và Dịch vụ Tiếp thị: Nếu bạn mua Dịch vụ Bảo trì Website hay Dịch vụ Tiếp thị:và OFFICE360 đã hoàn tất 1 hoặc nhiều yêu cầu, trong quá trình thanh toán, đăng ký của bạn sẽ không được hoàn tiền.

Nếu không có yêu cầu nào được thực hiện với dịch vụ Bảo trì Website hay Dịch vụ website, bạn đủ điều kiện được hoàn tiền như được nêu trong “Điều khoản Hoàn tiền Thông thường”.

 • Gói hàng năm – Trong vòng 30 ngày sau ngày giao dịch.
 • Các gói hàng tháng (bất kỳ gói nào dưới thời hạn 1 năm) – Trong vòng 48 giờ kể từ ngày giao dịch.

Sản phẩm/dịch vụ không đủ điều kiện hoàn tiền

 • Thẩm định (Thẩm định nhanh và Thẩm định được chứng nhận không được hoàn tiền nếu khách hàng đã áp dụng tín dụng).
 • Pháp lý doanh nghiệp
 • Kế toán trưởng cho thuê
 • Tư vấn thuế
 • Kế toán – Kiểm toán
 • Nhân sự cho thuê
 • Chuyển nhượng (nếu thành công)
ContentDafaBet - Điểm đến cuối cùng của bạn cho cá cược thể thao và sòng bạcDafaBet Tài Trợ Giải Cờ Vua Việt Nam: Hãy Cùng Chúng Tôi Ủng Hộ Thể...
Meet interesting asian singles in melbourneAsian dating in melbourne is a good option to meet brand new people and explore new cultures. there are many asian dating web sites for...
Greatest OnlyFans Nude Accounts With OnlyFans Exposed Women Many individuals, including some of the greatest marketers of the foundation, usually do not realize that OnlyFans was started out with a...